Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en werkzaamheden van Pixo Creative. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt pas tot stand na akkoordgave per e-mail of nadat de eerste aanbetalingsfactuur voldaan is.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Pixo Creative uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Download hier onze Algemene Voorwaarden.